تو

چه بوی خوشی میدهد  این جای مانده بر پیراهن من چه بوی - قدیمی- میدهد این خنده تو - غریب نیستی  با من میخندی و من زنده میشوم
/ 9 نظر / 14 بازدید

یادگار

میخندیدی با صدای بلند گرما از یاد می برد هر لبخندی را چشمان تو با من است اما و این یادگار توست
/ 11 نظر / 12 بازدید

بودن

شانه های من برای تو ایستگاهیست که تلاطم خویش را بر من افکنی تو آرام بگیر تا من در شکنم تو بخند تامن تمام دنیای خویش را بر ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 8 بازدید
شهریور 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
مهر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آبان 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
2 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
1 پست
مهر 82
1 پست